דיני משפחה

למשרד עורכי דין דיצה גרומן ניסיון עשיר בתחום דיני משפחה ומעמד אישי על כל מרכיביו לרבות בתביעות למזונות, משמורת ילדים, מדור, גירושין וכל הכרוך בהליך מסובך זה כמו גם בענייני הסכמי ממון ואלימות במשפחה. למשרדנו ניסיון רב בדיני ירושה על כל מרכיביו לרבות עריכת צוואות, בקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה, אפוטרופסות, תביעות אבהות, בתביעות בנושאים שונים בעניין עיזבונות וקיום צוואות.

גירושין
הליך הגירושין בישראל הינו הליך משפטי מורכב המושפע מגורמים רבים ואשר סיומו עלול להיות משמעותי עבור הצדדים. בהליך הגירושין ומתן הגט, כרוכים נושאים נוספים כגון משמורת הילדים, מזונות ילדים עוד..

מזונות
תביעת מזונות יכולה להתייחס למזונות ילדים או מזונות אישה או לשניהם יחדיו.
אחת הסוגיות המשמעותיות ביותר במסגרת הליכי גירושין הינה מזונות הילדים עוד...

משמורת
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – 1962 קבע את מעמדם השווה של ההורים באפוטרופסות על ילדי בני הזוג. במקרה של גירושין, יכול כל הורה להיות ההורה המשמורן. החוק קובע שרשות ההורה האפוטרופוס להחזיק בקטין עוד...

הסכם ממון
הסכם ממון הוא חוזה הנערך בכתב בין בני-זוג (נשואים, ידועים בציבור או בני-זוג חד-מיניים), אשר בו מוסדרים כל ענייני הרכוש בהתאם לרצון האישי של כל אחד מהצדדים, במידה ובני הזוג יפרדו.
ההסכם יכנס לתוקף היה והצדדים ייפרדו, יתגרשו, או במותו של אחד מבני הזוג עוד...

סוגי צוואות
על פי הכתוב בחוק הירושה - צוואה קודמת לירושה. המחוקק החליט שראוי לתת חשיבות לצורת הצוואה. על מנת שצוואה תקויים ויינתן לה תוקף משפטי - לא ניתן לכתוב צוואה בכל דרך אלא היא חייבת לעמוד עוד..

צוואה הדדית
צוואה הדדית הינה צוואה אשר נערכת בדרך כלל ע"י עורך דין במסמך אחד או בשני מסמכים שונים, בו זמנית. בצוואה הדדית קובעים בני הזוג הוראות זהות, הדדית בנוגע לרכושם, לאחר מותם. כל אחד מבני הזוג מסכים עם אשר נכתב בצוואתו של בן הזוג האחר עוד...

התנגדות לקיום צוואה
העיקרון המשפטי המנחה בכל הקשור לצוואות הינו עקרון "החופש לצוות". משמעות עקרון זה הינו שכל אדם רשאי ללא הגבלה ובאופן חופשי להחליט למי ברצונו להוריש את רכושו ומה יעשה ברכושו לאחר פטירתו כל עוד עשה זאת מרצונו החופשי עוד...

צו ירושה / צו קיום צוואה
לאחר פטירתו של אדם שלא הותיר אחריו צוואה ועל מנת לאפשר את חלוקת עיזבונו בין היורשים על פי דין, יש צורך להכריז על זהות היורשים. 
צו הירושה מצהיר וקובע מיהם יורשיו של נפטר בהתאם לדין  עוד...