התנגדות לקיום צוואה

העיקרון המשפטי המנחה בכל הקשור לצוואות הינו עקרון "החופש לצוות". משמעות עקרון זה הינו שכל אדם רשאי ללא הגבלה ובאופן חופשי להחליט למי ברצונו להוריש את רכושו ומה יעשה ברכושו לאחר פטירתו כל עוד עשה זאת מרצונו החופשי, בדעה צלולה, ללא כפיה, לחץ, תרמית או השפעה לא חוקית.

 

נקבע ב"חוק הירושה" כי יש צורך בצו קיום צוואה כדי שהיורשים יוכלו לתבוע את זכויותיהם על-פי הצוואה. ניתן לפסול צוואה על ידי הגשת התנגדות לקיום הצוואה לרשם הירושה. שבועיים מיום הגשת הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה לרשם, על המתנגדים לצוואה להגיש את התנגדותם לרשם תוך פרק הזמן שנקבע לכך, וכל עוד לא ניתן צו קיום הצוואה. את ההתנגדות יש להגיש לרשם הירושה כשהיא ערוכה בהתאם לחוק הירושה ולתקנות.
 

קיימות מספר עילות בחוק הירושה המאפשרות התנגדות לקיום צוואה ופסילת צוואה, ביניהן – השפעה בלתי הוגנת, צוואה פגומה, מעורבות והעדר כשירות של המוריש, העדר כשירות רפואית, ועוד.

 

השפעה בלתי הוגנת -  צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת כגון איום, מרמה, או תלות בלתי הוגנת של המנוח בזוכה בטלה. ישנם מקרים בהם טוענים בני משפחה כי השפעתו של אדם מסוים על המצווה הייתה כה יסודית ומהותית עד שנוצר מצב בו ניתן להוכיח כי נשלל רצונו החופשי  והבלתי תלוי של המנוח לצוות על פי רצונו,  ומכאן שמנוח ציווה את רכושו לזוכה.  צוואה מסוג זה יכולה להיות כשרה מכל בחינה אחרת, אך אם יקבע בית המשפט כי הופעלה השפעה בלתי הוגנת על עושה הצוואה ולכן לא היה רצון חופשי בעת עריכתה, הרי שזו בטלה. ראה יחסים בין מצווה ומטפל שנרשמו בצורה שכזו בצוואה.

 

פגם בכשרות המצווה – כל אדם הוא בעל "כשרות משפטית" והוא רשאי לבצע בעצמו פעולות משפטיות שונות. משמעות הכשרות המשפטית היא כי אדם הינו חופשי לפעול כראות עיניו, לחתום על חוזים, לקבל החלטות בנושאים שונים וכן להוריש את רכושו כראות עיניו. מנגד, הנעדר כשרות משפטית אינו רשאי לעשות פעולות מסוימות על דעת עצמו, כגון כתיבת צוואה.

מצווה לקיים את רצון  המת. החוק מקנה משקל רב לזכותו של המנוח להחליט מה ייעשה בנכסיו לאחר פטירתו, גם תוך הדרת היורשים לפי דין מזכויותיהם כיורשים. הצורך לכבד את רצון המת הוא ביטוי לאוטונומית הרצון החופשי, המעוגנת בחוק יסוד "כבוד האדם וחירותו". זכותו של המנוח להחליט מה יעשה בנכסיו לאחר פטירתו הפכה גם לזכות קניין חוקתית. ההלכה היא, היה  ואדם מתנגד לקיום צוואה בטענה שנפל פגם בכשרות המצווה לעשותה, נטל ההוכחה חל עליו, על-כן לא תתקבל טענה בדבר אי-כשרות המצווה לערוך צוואה אלא אם הביא הטוען ראיות ממשיות וברורות המלמדות על מצב כשרותו המשפטי ורמת הבנתו של  המנוח ביום כתיבת הצוואה. הוכחת העדר כשרות משפטית וצלילות-דעת, יכולה להיעשות באמצעות עדים מומחים ובאמצעות עדים שאינם מומחים, היכולים  יכולים לתאר את מצבו של הנפטר בעת עריכת הצוואה.

 

צוואה בלתי חוקית, בלתי מוסרית הנוגדת את תקנת הציבור – צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת כגון איום, מרמה, או הנוגדת את החוק - בטלה. כאשר הוראות הצוואה מזכות אדם שפשע כנגד המנוח ניתן לראות בציווי זה כבלתי מוסרי.

במשרדנו תקבלו טיפול יסודי, יחס אישי, הקשבה הבנה, ומתן מענה ייחודי לצרכים שלכם.
הייצוג המשפטי נעשה בשיתוף ובשקיפות מלאה מול לקוחותינו, ואנו זמינים לתת מענה בכל עת, לכל שאלה, סוגיה או בקשה שלכם בתחומי התמחותינו.

פנו עכשיו באמצעות טופס יצירת הקשר או בטל': 03-7513337, 052-6262068 ונשמח לעמוד לשירותכם.