מזונות ילדים ומזונות אשה

תביעת מזונות יכולה להתייחס למזונות ילדים או מזונות אישה או לשניהם יחדיו.
אחת הסוגיות המשמעותיות ביותר במסגרת הליכי גירושין הינה מזונות הילדים.

מזונות ילדים הינה זכותם של הילדים לסיפוק צרכיהם על ידי אביהם.  תביעת מזונות ילדים מוגשת על ידי אמם של הילדים בשם הילדים כנגד אביהם ובמסגרתה תובעים הילדים את מזונותיהם.

על פי הדין העברי, מזונות ילדים הינם חובה המוטלת באופן מוחלט על האב. חובתו של אבי הילדים לזון את ילדיו עד לגיל 6 וזאת במסגרת חובתו מהדין האישי החל עליו. מזונות הילדים בין גיל 6 לגיל 15 כוללת גם את השתתפותה של האם. לאחר גיל 15 נטל תשלום מזונות הילדים חל על האב והאם בחלקים שווים. חובת המזונות המלאים נמשכת עד גיל 18 או עד סיום הלימודים, עם סיום הלימודים או עם הגיע הילדים לגיל 18, ישלם אבי הילדים עד גיל סיום הצבא או סיום השירות הלאומי, בדרך כלל 1/3 המזונות ששילם עד למועד הגיוס לצבא או לשירות הלאומי של הילדים.

מלבד המזונות ההכרחיים החלים על האב, אשר במסגרתם האב מסייע להשגת צרכיהם ההכרחיים של ילדיו, חייבים ההורים גם בתשלום מזונות מדין צדקה. קטינים מעל גיל 15 שכל חובת מזונותיהם היא מדין צדקה האב וגם האם יחוייבו בשל צרכיהם הכרחיים של הילדים ובשל רמת החיים בה הורגלו הילדים.

על מנת שבית המשפט יוכל להגיע למסקנה נכונה בדבר שיעור המזונות שיש לפסוק עליו לתת את הדעת לעובדות המלמדות על הצרכים ההכרחיים, על רמת החיים לה הורגלו הקטינים, יכולת ההשתכרות של האב ומידת ההשתכרות של האם. בית המשפט ישאיר בידי ההורים אמצעים כספיים לצורך כיסוי צרכיהם הם.

פסק דין מזונות  ניתן לשינוי גם בחלוף שנים. לדוגמא, במידה והאב נקלע למשבר כלכלי קשה, שנים לאחר מתן פסק דין בעניין חיובו במזונות ילדיו, רשאי הוא להגיש תביעה להפחתת דמי המזונות בגין שינוי נסיבות מהותי. באותו האופן, ניתן להגיש תביעה להגדלת דמי המזונות בגין צרכים מיוחדים של הילדים או שינויי מהותי במצבה הכלכלי של האם.

לסיום, דמי מזונות הילדים הינה סוגיה מורכבת הקשורה לגורמים רבים כגון הדין החל על ההורים, מצבם הכלכלי של ההורים, צרכיהם של הילדים וכדומה. יש לתת את הדעת לכך שתביעת מזונות יכולה להשפיע באופן מהותי על איכות חייהם של הצדדים ורווחתם הכלכלית. לא בנקל ניתן לשנות מזונות שנפסקו על ידי בית המשפט, בין שמדובר בהגדלת מזונות או בהקטנת מזונות ולפיכך  כדאי יהיה לתכנן בקפידה את אופן ההתנהלות המשפטית בהליך וזאת באמצעות עורך דין מיומן העוסק בדיני משפחה.

תביעה למזונות אישה היא תביעה המוגשת על ידי אישה בגין מזונותיה וצרכיה האישיים וזאת להבדיל ממזונות ילדים המשולמים בעבור ילדים. תביעה למזונות אישה תוגש על ידי אישה כנגד בעלה כל עוד היא נשואה לו.


במשרדנו תקבלו טיפול יסודי, יחס אישי, הקשבה הבנה, ומתן מענה ייחודי לצרכים שלכם.
הייצוג המשפטי נעשה בשיתוף ובשקיפות מלאה מול לקוחותינו, ואנו זמינים לתת מענה בכל עת, לכל שאלה, סוגיה או בקשה שלכם בתחומי התמחותינו.

פנו עכשיו באמצעות טופס יצירת הקשר או בטל': 03-7513337, 052-6262068 ונשמח לעמוד לשירותכם.