עסקאות מכר מכירת דירה

מכירת דירה הינה בדרך כלל מכירת הנכס היקר ביותר שיש לאדם, על כן, חשוב לשים לב ולדקדק בפרטים הקשורים לעסקת המכירה. משהוסכם עם הרוכש לגבי המחיר המתבקש עבור הדירה, חשוב לנקוט משנה זהירות לגבי מספר כללים:

 

עסקת מכירת דירה דורשת חוזה בכתב – חוזה מכירת דירה חייב שיהיה בכתב.  חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין מקצועי ובעל ניסיון רב במקרקעין. רצוי שעורך הדין ידע מהם התנאים הפיננסיים ומהי מטרת מכירת הדירה לשם תכנון המיסוי. עורך הדין יערוך ויכתוב את פרטי החוזה או זיכרון הדברים עליו חותמים הצדדים בטרם החתימה על החוזה הסופי. לאחר החתימה לא יוכלו הצדדים לבצע שינויי בחוזה, וכל שסוכם בעל פה ולא נכתב בחוזה – יראה כמבוטל.

 

זיכרון דברים – הינו חוזה מחייב לכל דבר ועניין, אשר הפרתו מטילה קנס כספי על הצד שהפר את העסקה. זיכרון דברים שבו מצוינים התייחסות מפורשת לזהות הצדדים, הנכס, מחיר העסקה, מועדי תשלום, חלוקת חבויות המס הינו חוזה תקף שאף אם חסר פרט כלשהו, בית המשפט רשאי להשלימו במקרה בו תוגש תביעה לאכיפת זיכרון הדברים, דהיינו לביצוע חוזה המכירה,  ובלבד שברור כי הצדדים רצו להתקשר בעסקה מחייבת. גם רשויות המס רואות במועד עריכת זיכרון הדברים כמועד הקובע לעריכת חוזה המכירה וקיימת חובת דיווח למס שבח על כל זיכרון דברים שנחתם, אף אם לאחריו לא יצאה לפועל עסקה. במקרה כזה יש להודיע על ביטול עסקה למס שבח, כדי להימנע מחבות במס על עסקה שלא יצאה לפועל. מסיבות אלו משרדנו ממליץ ללקוחותיו שלא לחתום על זיכרון דברים, אלא על הסכם מכר.

 

מס שבח - הינו, הרווח שהפיק בעל המקרקעין ממכירת דירתו. החישוב של מס שבח הינו ההפרש בין מחיר רכישת הדירה למחיר מכירת הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה למדד תלוי במועד רכישת הזכויות.

 

מס רכישה - הינו מס המוטל על רוכש מקרקעין. מס זה מושפע משווי המכירה, הוא פרוגרסיבי ומתעדכן מעת לעת. גובה המס תלוי בפרמטרים שונים, כגון- האם הרוכש זכאי להקלות במיסוי, האם זו דירתו היחידה של הרוכש, האם הרוכש הינו "עולה חדש" או "נכה" ועוד.

 

מכירת דירה - פטור ממס שבח – על פי חוק מיסוי מקרקעין דירת מגורים "מזכה" תהיה פטורה מתשלום מס שבח, זאת בתנאי שלא ביקש המוכר פטור ממכירת דירה ב- 4 שנים שקדמו למכירת דירה זו. אפשרות נוספת לקבלת פטור ממס שבח הינה במידה ולא היו למוכר במהלך 4 השנים שקדמו

 

למכירה בו זמנית יותר מדירה אחת, והדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה של המוכר בעת המכירה. המוכר יהיה זכאי לפטור ממס השבח גם אם טרם חלפו 18 חודשים מאז שמכר את דירתו הקודמת בפטור ממס.  
בטרם התקשרות בעסקת מקרקעין, יש לבחון היטב את היבטי המס הכרוכים בעסקה על ידי מומחה למיסוי מקרקעין, וזאת כדי למנוע טעויות. משרד עו"ד דיצה גרומן ישמח לעזור לכם במכירת הדירה שבבעלותכם. משרדנו ילווה אתכם מתחילת ההליך המכירה ועד סיומו  ותקבלו את כל הייעוץ המשפטי הנדרש על מנת למכור את דירתכם.


במשרדנו תקבלו טיפול יסודי, יחס אישי, הקשבה הבנה, ומתן מענה ייחודי לצרכים שלכם.
הייצוג המשפטי נעשה בשיתוף ובשקיפות מלאה מול לקוחותינו, ואנו זמינים לתת מענה בכל עת, לכל שאלה, סוגיה או בקשה שלכם בתחומי התמחותינו.

פנו עכשיו באמצעות טופס יצירת הקשר או בטל': 03-7513337, 052-6262068
ונשמח לעמוד לשירותכם.