פירוק שיתוף במקרקעין

חוק המקרקעין קובע כי כל שותף רשאי לעשות עסקה בחלקו ללא צורך בהסכמת יתר השותפים וכן זכאי לדרוש פירוק שיתוף במקרקעין בכל עת. זכות זו כפופה לעקרון תום הלב, ולעקרון איסור שימוש לרעה בזכות.
תניה בהסכם שיתוף השוללת או מגבילה זכות שותף לעשות עסקה בחלקו -  תקפה עד ל-5 שנים. תניה בהסכם שיתוף השוללת או מגבילה הזכות לפירוק למעלה מ-3 שנים רשאי ביהמ"ש להתעלם מהתניה ולצוות על פירוק השיתוף למרות קיום התניה אם נראה לו צודק בנסיבות העניין והרציונל: רצון לקיים הליכי מקרקעין ולא למנוע מבעלי מקרקעין לממש זכויותיהם.

 

קיימות שלוש דרכים לפירוק השיתוף: 

1. מכירת מקרקעין בדרך המקובלת בהוצל"פ לכל המרבה במחיר כאשר הפדיון מחולק בין הבעלים באופן יחסי לאחר הוצאות עוה"ד.

2. פירוק דרך חלוקה בעין (חלוקה של ממש) של מקרקעין. על פי הצורך והעניין רשאי בית המשפט לקבוע תשלומי איזון להשוואת חלקיהם הנפרדים של השותפים לחלקיהם בנכס המשותף קודם החלוקה. קיים חריג לחוק הקובע כי מקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה, או אם נוכח בית המשפט כי חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים, כולם או מקצתם, יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון.

3. היה עיקר המקרקעין המשותפים בית הראוי להירשם כבית משותף, רשאי בית המשפט, לאחר שקיבל חוות-דעת של המפקח, לצוות על פירוק השיתוף בדרך של רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים והקצבת דירות לשותפים לפי חלקיהם שיתוף בדרך של רישום הבית כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים והקצאת דירות לשותפים עפ"י חלקם בפעילות.


במשרדנו תקבלו טיפול יסודי, יחס אישי, הקשבה הבנה, ומתן מענה ייחודי לצרכים שלכם.
הייצוג המשפטי נעשה בשיתוף ובשקיפות מלאה מול לקוחותינו, ואנו זמינים לתת מענה בכל עת, לכל שאלה, סוגיה או בקשה שלכם בתחומי התמחותינו.

פנו עכשיו באמצעות טופס יצירת הקשר או בטל': 03-7513337, 052-6262068 ונשמח לעמוד לשירותכם.