תמא 38

תמ"א 38 הינה תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה.

הממשלה מעוניינת לעודד את יישום תוכנית תמ"א 38, וקבעה כי בעלי דירות, אשר יהיו מעוניינים לחזק ולשפר את עמידות בניינם בפני רעידות אדמה, יקבלו במסגרת תוכנית תמ"א 38, אישור לבניית קומה או שתי קומות (תלוי ברשות המקומית)  נוספות בבניין.

זכויות הבניה הנוספת יהיו בבעלות לקבלן אשר יבצע את עבודות החיזוק, וכך יוכלו הדיירים להבטיח לעצמם שקט נפשי ובניין משודרג, עמיד ומחוזק בפני רעידות אדמה מבלי לשלם עבור חיזוק המבנה והקבלן יוכל ינצל את זכויות הבניה שניתנו לו.

 

דיצה גרומן, משרד עורכי דין המתמחה בתחום הנדל"ן והמקרקעין. למשרדנו ניסיון עשיר בכל הנוגע לניהול משא ומתן עם בעלי הדירות ועם היזמים/קבלנים העוסקים בתמ"א 38. למשרדנו ידע רב בכל הכרוך בהיבטים  המשפטיים בתחום תמ"א 38. משרדנו מעניק ליווי וייעוץ משפטי מקצועי לאורך כל שלבי תוכנית הבנייה מול הקבלן, החל משלב קביעת תנאי החוזה, חתימה על ההסכם, וידוי רישום צו הבית המשותף  ועד לסיום הבנייה. 

הוצאות שכר טרחת עורך הדין, ישולמו בדרך כלל ע"י הקבלן, כחלק מתנאי החוזה המנוסחים בהוראות תקנון תמ"א 38.

 

במסגרת החתימה על הסכם תמ"א 38, בעלי דירות המעוניינים לחזק את הבניין מפני רעידות אדמה יחתמו על  הסכם עם קבלן שבחרו, אשר יקבע כי זכויותיהם על גג הבניין יועברו לקבלן. הקבלן מצידו, יקבל את ההיתר לבניית ובעלות יחידת/יחידות הדיור הנוספות בבניין ויתחייב בפני בעלי הדירות לבצע במסגרת התחייבויותיו את חיזוק המבנה וייצובו כנגד רעידות אדמה, הוספת מעלית, שיפוץ חדר המדרגות ועוד.

עבודות חיזוק ושיפוץ הבניין בהתאם לתקנון תמ"א 38, מעלים את ערך הדירות בשיעור ניכר ללא עלות של בעלי הדירות.

 

חשוב לברר לפני החתימה על חוזה תמ"א 38 עם הקבלן:

1. פרטי הקבלן -
מיהו הקבלן המבצע, מהי יכולתו הכלכלית, מהו ניסיונו בביצוע תמ"א 38, אילו המלצות קיבל בעבור עבודות תמ"א 38, מהי רמת שביעות רצונם של בעלי הדירות מביצועיו, בדיקה באם יש לקבלן ביטוח מבנה, וביטוח נגד נזקים שעלולים להיגרם במהלך הבנייה.  

 

2. היתרי בנייה - יש לוודא שהקבלן ידאג לקבלת היתרי בנייה בסמוך ככל האפשר לחתימת החוזה, ושהחוזה יכנס לתוקפו לכשיתקבלו היתרי הבנייה מהעירייה בהתאם לתקנון תמ"א 38.
 

3. פירוט עבודות הבנייה - יש לוודא כי עבודות הבנייה, השיפוץ והחיזוק להם מתחייב הקבלן, מפורטים ומצויים בחוזה בצורה מפורטת לדוגמא: גודל וסוג המעלית, מיקום החניה וכדומה.
 

4. מועד ביצוע עבודות הבנייה ובניית היחידות הנוספות - יש לוודא כי בניית יחידות הדיור הנוספת על הגג, תבוצע לאחר סיום עבודות החיזוק של המבנה, עפ"י דרישות תמ"א 38. בנוסף ניתן לקבוע בחוזה כי כל סטייה או חריגה ממועד סיום עבודות הבנייה, תחייב את  קבלן בתשלום קנס לבעלי הדירות.
 

5. מועד תחילת עבודות הבנייה - יש לוודא כי מועד התחלת עבודות הבנייה יהיו בסמוך לקבלת היתרי הבניה.
 

6. מועד סיום העבודה במסגרת הסכם תמ"א 38 - במידה והקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים שהוגדר מראש, ולא יסיים את עבודות החיזוק בזמן, יוכלו בעלי הדירות לממש את הקנסות והערבויות על פי החוזה.
 

7. ערבויות - לפני תחילת העבודה יש לוודא כי בידי הקבלן ערבויות בנקאיות מספיקות להבטחת עבודות הבניה בהתאם לתוכנית התמ"א 38. ערבויות אלו ינוצלו במקרה בו הקבלן יפסיק את עבודתו, ויבטיחו את עלויות סיום עבודות השיפוץ והבנייה.
 

8. רישום ותיקון צו הבית המשותף - יש לוודא כי הקבלן יהיה אחראי לתיקון רישום הבית המשותף, ולרישום הדירות החדשות בלשכת רישום המקרקעין  בהתאם לתקנון תמ"א 38. ניתן לקבוע כי שטח הגג של הדירות החדשות וחדר המדרגות, יהיה רכושם המשותף של כל בעלי הדירות.
 

9. העתקת מערכות הממוקמות על גג הבניין - יש לציין בחוזה, כי הקבלן יישא בהוצאות  העברת מערכות הקיימות על גג הבניין כגון: דודי שמש, אנטנות, צלחות לוויינים, מערכות סולאריות לשטח הגג החדש. המערכות יועברו לפי תקני תמ"א 38 והקבלן יהיה אחראי שהמערכות תהיינה תקינות ושמישות לאחר העברתן.
 

10. הגדרת שעות העבודה במהלך הבנייה - יש להגדיר בחוזה את מסגרת שעות העבודה מראש, לשם שמירת נוחיות הדיירים במהלך הבנייה.
 

11. עורך דין - יש לוודא כי טרם החתימה על חוזה תמ"א 38 עם קבלן תקבלו יעוץ של עורך דין מנוסה ובקיא בנושא, אשר ילווה אתכם לאורך כל שלבי ההתקשרות.  

 

חתימה של בעלי דירות על חוזה תמ"א 38, הינה חתימה על עסקת מקרקעין לכל דבר ועניין המקנה לקבלן את מלוא הזכויות על גג המבנה. לכן, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין ומקצועי ומיומן, המתמצא בפרטי  תמ"א 38, אשר יעניק לבעלי הדירות הסבר מפורט על זכויותיהם וחובותיהם, ולייצג את האינטרסים המשפטיים והרכושיים שלהם מול הקבלן.

במשרדנו תקבלו טיפול יסודי, יחס אישי, הקשבה הבנה, ומתן מענה ייחודי לצרכים שלכם.
הייצוג המשפטי נעשה בשיתוף ובשקיפות מלאה מול לקוחותינו, ואנו זמינים לתת מענה בכל עת, לכל שאלה, סוגיה או בקשה שלכם בתחומי התמחותינו.

פנו עכשיו באמצעות טופס יצירת הקשר או בטל': 03-7513337, 052-6262068 ונשמח לעמוד לשירותכם.